Regulamin – CookFit

Regulamin

§1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Właścicielem cateringu dietetycznego CookFit  jest firma CookFit sp. z o.o. z siedzibą w: 60-792 Poznań, ul. Wojskowa 4, NIP: 779 24 33 243, REGON: 362062466
 2. Przedmiotem zamówienia są zestawy zbilansowanych posiłków w ramach następujących kaloryczności: 1000, 1500, 2000,.Zestaw składa się z 5 posiłków. Każdy posiłek jest osobno spakowany w plastikowe opakowanie metodą zgrzewania oraz dostarczany do klienta w papierowej torbie.
 3. Posiłki po dostarczeniu powinny być przechowywane w temperaturze 2 – 6 °C do momentu spożycia. Posiłki należy spożyć w ciągu 48h od daty dostawy.

§2 ZAMAWIANIE CATERINGU

 1. Zamówienie diety CookFit następuje online lub telefonicznie najpóźniej na dwa dni przed faktycznym rozpoczęciem realizacji zamówienia.
 2. Zamawiający akceptuje wszystkie zapisy regulaminu.
 3. CookFit  przyjmuje zamówienia telefoniczne pod numerem telefonu +48 570 51 00 51 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00, lub online na stronie www.cookfit.pl bądź pocztą e-mail: kontakt@serwer1716128.home.pl
 4. Catering zakupiony na portalu GROUPON należy realizować mailowo.
 5. Oferta na grouponie jest skierowana dla nowych klientów, do wykorzystania jednorazowego. Kupując maksymalnie 2 diety w ofercie groupon, należy zrealizować je pod jeden adres równolegle.
 6. Nie ma możliwości zamówienia grouponów kilku po sobie z dostawą na ten sam adres.
 7. Zamawiający online lub telefonicznie jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane potrzebne do złożenia i realizacji zamówienia oraz dane kontaktowe.
 8. Zamawiający oświadcza, iż nie ma żadnych przeciwwskazań i ograniczeń w spożywaniu wszelkich produktów spożywczych.
  Zamawiający oświadcza, iż nie zidentyfikowano u niego żadnych problemów zdrowotnych w szczególności: Nadciśnienia, cukrzycy, nietolerancji laktozy lub alergii.
 9. Firma nie bierze odpowiedzialności efekty uboczne spowodowane zatajeniem problemów zdrowotnych przez Zamawiającego
 10. Płatności za świadczenie usługi odbywają się w systemie płatności elektroniczne PayU lub przelewem.
 11. Zgłoszenie nieprawidłowości w zamówieniu powinno nastąpić w ciągu 24 godzin. Po upływie tego terminu klient nie ma prawa do późniejszych reklamacji związanych z zamówieniem.
 12. Zamówienia może dokonać wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku zamówień dla osób poniżej 18 roku życia, zamówień muszą dokonywać prawni opiekunowie.

§3 DOSTAWA

 1. Dostawa zestawów odbywa się codziennie w  ustalonym  przedziale godzinowym, widniejącym w Formularzu Zamówienia i podsumowującym jego złożenie.
 2. Szczegóły dostawy ustalane są indywidualnie z każdym klientem podczas rozmowy telefonicznej przed dokonaniem płatności.
 3. W przypadku niedostarczenia zestawu w ustalonym terminie oraz miejscu, Cookfit zobowiązuje się do dostarczenia zestawu w miejsce wskazane przez zamawiającego. W sytuacji, gdy nie ma możliwości zrealizowania dostawy w innym wskazanym miejscu przez zamawiającego CookFit zobowiązuje się do automatycznego wydłużenia programu o jeden dzień.
 4. Zamawiający ma prawo do zawieszenia dostaw na czas określony adekwatnie do okresu umowy. Informację o zawieszeniu należy składać telefonicznie lub mailowo na adres: kontakt@serwer1716128.home.pl  z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niewywiązania się z terminu zamawiający jest obciążony kosztami dziennego zestawu

§4 ZMIANA I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 1. Zamawiający ma możliwość dokonania zmian w ramach świadczonej usługi. Zmiany te mogą dotyczyć: miejsca i godziny dostaw, rodzaju programu, kaloryczności programu lub rezygnacji. W takim przypadku zamawiający jest zobowiązany do uregulowania należności, która powstała z tytuły zmiany.
 2. Zmianę adresu dostawy należy zgłosić telefonicznie lub na adres: kontakt@serwer1716128.home.pl do godz. 12:00 najpóźniej na jeden dzień roboczy przed faktyczną datą realizacji zamówienia. W przeciwnym wypadku zamawiający nie ma prawa domagać się zwrotu środków za nieodebranie dostawy ze swojej winy.

§5 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane, ani udostępniane osobom trzecim i będą używane wyłącznie w celach marketingowych firmy CookFit sp. Z o.o. Zmiany swoich danych osobowych i teleadresowych oraz chęć ich usunięcia z bazy można dokonać wysyłając email na adres: kontakt@serwer1716128.home.pl.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Facebook